WOT-owcy zostali pominięci przez ustawodawcę w kwestii uproszczeń, procedura jest taka sama jak w przypadku cywila. Wyjątek stanowi pozwolenie do celów obrony osobistej, które możesz zrobić po 2 latach stażu. Jednak po zakończeniu kariery w WOT ten konkretny rodzaj uprawień będzie cofnięty. W tym wypadku zalecamy zatem ścieżkę cywilną.

Skip to content