• Trzeba być niekaranym lub posiadać status osoby niekaranej (każde przestępstwo ulega zatarciu, po którym z automatu jesteśmy traktowani jako osoba niekarana).
  • Najlepiej mieć ukończone 21 lat, choć w przypadku pozwolenia do celów sportowych już w wieku 18 lat można zrobić pozwolenie, wtedy musimy mieć dodatkowy wniosek popierający od klubu.
  • Stały adres pobytu na terenie Polski (czyli minimum 3 miesiące zamieszkania w roku)
  • Należy być zrzeszonym z odpowiednim stowarzyszeniem/klubem
  • Zdać egzamin i zrobić badania
Skip to content