Od 2011 roku po nowelizacji ustawy o broni i amunicji komendant nie może odmówić wydania pozwolenia na broń jeżeli spełniasz warunki minimalne tzn. zdałeś egzamin, zrobiłeś badania, nie stanowisz zagrożenia dla innych, posiadasz status osoby niekaranej itd.

Skip to content