Od 2011 roku po nowelizacji ustawy o broni i amunicji komendant nie może odmówić wydania pozwolenia na broń jeżeli spełniasz warunki minimalne tzn. zdałeś egzamin, zrobiłeś badania, nie stanowisz zagrożenia dla innych, posiadasz status osoby niekaranej itd.