Tak, o ile oboje posiadacie pozwolenie na broń. Osoba biorąca w użyczenie musi posiadać pozwolenie do celów sportowych lub łowieckich a broń, która dawana jest w użyczenie musi wchodzić w zakres pozwolenia osoby biorącej w użytek. Czyli np. myśliwy nie może pożyczyć od sportowca pistoletu, ponieważ sam takiego na swoje pozwolenie nie mógłby kupić.

Skip to content