Właściwie wszystko (zgodnie a art. 10 ust 4 UoBiA). Mimo obiegowym mitom, nie ma tutaj ograniczenia do broni tylko z II wojny czy innych okoliczności. Przekładając na analogię zbierania znaczków. Czy filatelista może zbierać znaczki tylko stare, czy może też nowe? 😉

Skip to content