Komunikat: Przekształcenie w Stowarzyszenie Rejestrowe

Wiechutki, dnia 12 grudnia 2023 r.
Stowarzyszenie Miłośników Karkówki z Grilla
i Broni Kolekcjonerskiej ASY
Wiechutki 13, 98-200 Sieradz
Do Członków Stowarzyszenia
Miłośników Karkówki z Grilla
i Broni Kolekcjonerskiej ASY
Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Karkówki z Grilla i Broni Kolekcjonerskiej ASY działając na podstawie art. 42 b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach zawiadamia Członków Stowarzyszenia o zamiarze przekształcenia Stowarzyszenia obecnie działającego w formie Stowarzyszenia zwykłego na Stowarzyszenie rejestrowe.
W tym celu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 12 stycznia 2024 r., godzinę 12:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Ze względu na znaczną liczbę Członków Stowarzyszenia, która przekracza 600 osób i ich zamieszkiwanie na terenie całego kraju, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie przeprowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji na platformie internetowej Google Meet, kod spotkania: zfq-imun-eex
Planowany porządek obrad jest następujący:
 1. otwarcie obrad;
 2. wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza – protokolanta Zebrania;
 3. przedstawienie porządku obrad;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 5. przedstawienie porządku obrad;
 6. podjęcie uchwał w sprawie:
   • udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
   • przekształcenia Stowarzyszenia zwykłego w Stowarzyszenie rejestrowe;
   • ustalenia nazwy i siedziby Stowarzyszenia;
   • przyjęcia Statutu Stowarzyszenia;
   • powołania władz Stowarzyszenia (Zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej);
 7. podjęcie innych nie przewidzianych uchwał;
 8. wolne wnioski;
 9. zamknięcie obrad.
Głosowanie nad przyjęciem uchwał zostanie przeprowadzone w dniach 12 -17 stycznia 2024 r. (bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia do dnia 17 stycznia 2024 do godziny 23:59) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na platformie internetowej https://stowarzyszenieasy.pl/komunikat-przeksztalcenie-w-stowarzyszenie-rejestrowe/ (dostępny jest formularz, glosy będą identyfikowane indywidualnie po imieniu, nazwisku i po ostatnich 4 cyfrach numeru PESEL) lub poprzez wiadomości e-mail przesyłane przez Członków Stowarzyszenia na adres e-mail: [email protected] (zależnie od wyboru głosującego).
Przekształcenie Stowarzyszenia z obecnej formy zwykłej na Stowarzyszenie rejestrowe wymaga zgody wszystkich Członków Stowarzyszenia. Z tego względu nie wzięcie udziału w obradach oraz w głosowaniu zostanie poczytane, jako zgoda na przekształcenie Stowarzyszenia oraz, jako głos za przyjęciem uchwał wyłożonych do głosowania.
Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości Członków Stowarzyszenia niezwłocznie po ich ustaleniu.
Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
Michał Bartos
W załączeniu:

 

Pobierz oryginalne zawiadomienie.

 

Treść uchwał do głosowania – kliknij

Formularz głosowania członka stowarzyszenia (osób, które dołączyły do 12.12.2023)

Głosowanie nad uchwałą nr 1.

Głosowanie nad uchwałą nr 2.

Głosowanie nad uchwałą nr 3.

Głosowanie nad uchwałą nr 4.

Głosowanie nad uchwałą nr 5.

Wymagane zgody

14 + 10 =

Nasi Partnerzy

Możesz liczyć na stosowne zniżki, rabaty i benefity u naszych partnerów, z którymi współpracujemy.
Od zakupu sejfu, przez akcesoria, broń, szkolenia i inne benefity.

Wypełnij formularz deklaracji członkowskiej, opłać wymagane wpisowe i składkę a następnie zaloguj się na nasz Discord. Potem oczekuj na kontakt z naszej strony. Otrzymasz dane dotyczące dalszego zapisu na egzamin.

Kontakt

Obszar działania:
Szczecin, Gdańsk, Poznań, Kraków, Łódź, Zduńska Wola, Warszawa, Lublin, Katowice, Poznań, Rzeszów, Ełk, Częstochowa, Wrocław, Zielona Góra, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Koszalin i inne. (Zapytaj)

Adres obsługi korespondencji:
Stowarzyszenie Miłośników Karkówki z Grilla i Broni Kolekcjonerskiej ASY
Wiechutki 13
98-200 Sieradz, PL.

Skip to content